Mine kompetencer

 

I 2024 deltager jeg i opfølgende førstehjælpskursus samt i foredrag omkring "læringsmiljø i centrum"


                                                                    —-oooOoo—-

I 2023 deltog jeg i opfølgende førstehjælpskursus samt i Foredrag omkring nyeste kostråd i dagstilbud og forskning på området v/Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, specialist i nærende og velsmagende mad til de mindste.


                                                                     —-oooOoo—-

I 2022 deltog jeg i "Førstehjælpskursus" og heldagskursus i Grønne spirer "Bæredygtighed, vild natur og naturdannelse" samt ZBC Roskilde Efteruddannelse på 5 dages kursus  "Forældreindragelse i dagstilbud" og heldagskursus i Grønne spirer " Vinter og jul i naturen"

                                                                     —-oooOoo—-

 

I 2021 deltog jeg i "Førstehjælpskursus" og heldagskursus i Grønne Spirer "Nysgerrig på legepadsens natur"

   —-oooOoo—-


I 2020 deltog jeg i heldagskonference i Grønne spirer - Nysgerrighed, naturmatematik og science i børnehøjde samt foredrag omkring "Læringsmiljøer"

—-oooOoo——

I 2019 deltog jeg i “Førstehjælpskursus“ og heldagskursus i Grønne spirers “Naturoplevelser og sprogudvikling 0-3 årige”. Et foredrag omkring “Nyeste anbefalinger - Mad til småbørn” samt på et 3 dages kursus i “Læringsmiljøer”

—-oooOoo——

I 2018 har jeg været på kursus i “Babymassage og zoneterapi”. Været til foredragene “Læs det lille barn helt uden ord” og "Barnets udvikling gennem  tilknytning og leg" samt “Tænd for forbindelsen til det lille barn”

 ---oooOooo--- 

I 2017 har jeg taget førstehjælpskursus hos Førstehjælp 112. Deltaget i Grønne Spirer- heldagskonferencen "Fald ned i naturen"   samt været til foredrag omkring "Forældrenes lederskab i børnenes hverdag" og "Hjernesmarte børn"

 ---oooOooo

I 2016 har jeg deltaget i Grønne Spirer "Et heldagskursus i naturpædagogik og udeaktiviteter for børn" samt været til foredrag omkring "udviklingen i dagplejen".

----oooOooo---

I 2015 har jeg taget kursus i førstehjælp hos www.vaerforberedt.dk og været til foredrag omkring "Mad og måltider i dagplejen" samt "Kvalitet i dagplejen" 

Jeg er certificeret naturdagplejer via Friluftsrådet og Danmarks naturfredningsforening

----oooOooo---

I 2014 har jeg været til foredrag omkring "Overvejelser i arbejdet med småbørn"  

----oooOooo---

I 2013 har jeg taget et vedligeholdelseskursus i førstehjælp hos www.vaerforberedt.dk og været til foredrag omkring "Nye forældretyper", "Børn, forældre og familie", "Sensitive børn","Mad til småbørn" og "Babytegn"

----oooOooo---

Jeg har i 2012 været til foredrag omkring " Faretegn hos børn omkring misbrug", "For tidligt fødte børn" og  "Sansemotorik".

---oooOooo---

I 2011 har jeg taget et opfølgende førstehjælpskursus specifikt tilrettet småbørn.

---oooOooo---

Jeg har været ansat som Kommunal dagplejer siden 1. august 2006, og har gennemført grunduddannelsen for dagplejere.

Har løbende taget førstehjælpskurser og kurser i børn og natur. Jeg har derudover været tovholder i legestuen omkring "krop og bevægelse" som i år 2010 var tema i de pædagogiske læreplaner i Egedal Kommues dagpleje.

Jeg blev efter et års ansættelse gruppekoordinator for Slagslunde/Søsum gruppen. Jeg har altid haft et rigtig godt samarbejde med kolleger og ledelse. 

Jeg kom senere med i hjemmeside-udvalget for Egedal Dagpleje, og udarbejdede brochuren "En hverdag i dagplejen set fra et barns synspunkt". 

Del siden