Alle forældre har ifølge dagtilbudloven ret til at vælge mellem kommunal og privat pasning, og der ydes tilskud indtil barnet fylder 2 år og 10 mdr. og starter i børnehave.

Det er muligt at reservere kommende pladser, også selvom du endnu ikke har født. 

Man kan godt stå på venteliste til f.eks en vuggestueplads samtidig med at barnet passes hos en selvstændig børnepasser

Søskendetilskud

Er der i hjemmet flere børn der er indmeldt i institution/ dagpleje/ SFO, ydes der søskenderabat på de/ den billigste plads.

Del siden